wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z "PROCORDIS" s.c za pośrednictwem poczty elektronicznej

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest „PRO CORDIS” s.c. Libergal, Łyssy, Wychota.  z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 1B, 58-506 Jelenia Góra (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: (75) 643 16 80 i adresu e-mail: jccs@procordis.eu.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe – jako nadawców, adresatów lub innych osób zaangażowanych w korespondencję - będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  •  załatwienia spraw będących przedmiotem korespondencji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit.f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
  • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze sprawami, których dotyczy korespondencja lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  •  "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń szczegółowo określa Kodeks cywilny.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prowadzenia korespondencji oraz realizacji innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości prowadzenia korespondencji oraz realizacji oraz innych ww. celów Administratora.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja,
  • okres przedawnienia roszczeń.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać

  •  oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: jccs@procordis.eu

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W KORESPONDENCJĘ

Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w przesłanej wiadomości lub zapytaniu.

Możemy również przetwarzać Państwa dane, jeśli były zawarte w treści ww. wiadomości lub zapytania

Skontaktuj się z nami

+48 75 643 16 80 

Aktualności

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia Choroby układu krążenia (ChUK) stały się obciążeniem społeczeństwa polskiego,... Szczegóły
Ogólnopolski dzień walki z cukrzycą Dzisiaj Ogólnopolski Dzień Walki z Cukrzycą! 27 czerwca to także rocznica odkrycia... Szczegóły
Dzień Ojca. Zdrowia dla wszystkich ojców. Z okazji Dnia Ojca, wszystkim szczęśliwcom, posiadaczom niesamowitych dzieci, wzorom do... Szczegóły
Nadmierna ekspozycja na słońce. Pamiętaj o ochronie! Słoneczne dni to świetna okazja do spędzania wolnego czasu na dworze. Przecież nic nie jest... Szczegóły

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności


Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz jednocześnie zgodę na ich wykorzystywanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia / przeglądarki.

Więcej informacji znajduje się w naszej
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.